Skip to main content

Tiếng Việt (Vietnamese)

皇冠app下载金融保护局(CFPB)是一个新的联邦政府机构,旨在确保皇冠app下载金融产品和服务的有效性,如买房。, chọn lựa một thẻ tín dụng, gửi tiền cho người thân ở nước ngoài, 或者使用其他金融产品.

亚搏体育官方网站监督银行的运作, liên hiệp tín dụng (credit union), 其他金融公司和执行金融监管,以保护你不受不公平行为的影响。, dối trá và lạm dụng.

Corona vi-rút (Coronavirus)

在这种快速发展的情况下,CFPB正努力不断更新皇冠app下载信息。. 这些信息应该从博客发表之日起就被认为是准确的。.

了解皇冠app下载在这段时间内财务管理的可用资源, vui lòng vào trang web đối phó với Coronavirus của CFPB (bằng tiếng Anh).Tiếng Việt English
如何在不支付费用的情况下,在援助计划中使用预付借记卡 如何使用您的经济影响支付预付卡无需付费
考虑提早退休退休? CARES Act rules and what you should know.
防止政府在COVID-19大流行中以虚假身份行事的方法。 如何避免诈骗-19政府冒牌诈骗
为长者下载防止诈骗活动的新单张
亚搏体育官方网站继续进行监督,同时继续致力于保护皇冠app下载 监管工作继续进行,致力于保护皇冠app下载
在国家紧急情况下支持住房和抵押贷款 冠状病毒国家紧急情况下的按揭及房屋援助
信用卡债务在日冕病毒大流行期间解决方案与建议 冠状病毒期间的信用卡债务:减免方案和提示
COVID-19经济刺激计划指南 COVID-19经济刺激缓解指南
在日冕病毒大流行背景下保护房客的措施 Protections for renters
获得少数民族和妇女拥有的企业贷款的公平和平等权利的重要性 少数民族和妇女拥有的企业获得公平和公平信贷的重要性
为不稳定的未来制定财务计划 为不确定的未来规划财务
当你付不起账单时,有用的辅助工具 当你付不起帐的时候,这些工具可以帮助你
帮助小企业在COVID-19大流行 在COVID-19大流行期间为小企业提供帮助
在孩子们放学回家的时候,培养他们理财的技能 在孩子放学回家的时候培养他们的理财技能
你需要知道的关于学生贷款和冠状病毒流行的事情 关于学生贷款和冠状病毒大流行你需要知道什么
在寻求帮助时避免欺诈 在检疫期间寻求帮助时避免欺诈
这些建议帮助你在冠状病毒大流行中保持良好的财务状况。 在冠状病毒大流行期间保持财务领先的小贴士
保护你的财务不受冠状病毒的影响 在经济上保护自己免受冠状病毒的影响
警惕与冠状病毒有关的骗局。 Beware of scams related to the coronavirus
Bảo vệ tín dụng trong đại dịch Coronavirus 在冠状病毒大流行期间保护你的信用
冠状病毒和债务解决:减少损失的提示 冠状病毒和应对债务:帮助减轻影响的小贴士
对冠状病毒金融工作者的建议 在冠状病毒大流行期间为财务护理人员提供的小贴士你有任何产品或服务的问题吗? Chúng tôi muốn biết. 会说越南语的人会接你的电话. 亚搏体育官方网站会把你的投诉转到公司,让他们回复你。. 你可以投诉信用卡, hồ sơ vay thế chấp để mua nhà, thẻ tín dụng trả trước (prepaid), gửi tiền ra nước ngoài, hồ sơ tín dụng, tài khoản hoặc các dịch vụ ngân hàng, thu nợ, vay tiền lương, vay tiền học, vay tiền mua xe, 或者皇冠app下载的其他贷款记录. 请致电(855)411-2372,并按4.


你需要以下资料吗??

Hãy chủ động để tránh bị tịch thu nhà (How to avoid foreclosure)

清单需要开银行账户还是 (开立银行或信用社帐户的核对表)

Chọn lựa các sản phẩm và dịch vụ tài chánh (金融产品和服务的选择)

Cách thức trả các hóa đơn (Ways to pay your bills)

Cách nhận tiền lương (Ways to receive your money)

Danh sách liệt kê chuẩn bị cho thiên tai (Your disaster checklist)

你的信用报告至少每年检查一次。 (Check your credit report once a year)

Quý vị đã sẵn sàng mua nhà chưa? (Ready to buy a home?)

Cách xây dựng lại điểm tín dụng (How to rebuild your credit)

Hiểu báo cáo tín dụng của quý vị (Understand your credit report)

Hiểu điểm tín dụng của quý vị (Understand your credit score)


Lên kế hoạch trả hết nợ? (Planning to become debt free?)

当一个收债单位打电话时,你知道你的权利 (当收债人打来电话时,知道你的权利)

Tìm khoản vay mua xe của quý vị (Shopping for your auto loan)