跳转到主要内容

塔加拉族语(菲律宾)

Ang 皇冠app下载金融保障局 [kawanihan pampananggalang pampananalapi ng namimili] ay ang bagong ahensiyang federal ng pamahalaang nalikha upang magbuo ng mga produkto at serbisyo pampananalapi para sa lahat – kahit bumibili ng isang bahay, Pumipili ng信用卡, nagpapadala ng pera sa isang miyembro ng pamilya sa ibang bansa, o gumagamit ng anumang sa ilang iba pang mga produkto pampananalapi ng consumer.

pinangangasiwan namin and mga bangko, 信用合作社, 在iba pang mga kumpanya pampananalapi, at nagpapatupad kami ng mga batas pampananalapi na nagsasanggalang sa iyo mula sa mga gawing hindi makatwiran, mapanlinlang, mapang-abuso.

冠状病毒

Gumagawa ang CFPB upang patuloy na i-update ang impormasyon para sa mamimili sa panahon ng mabilis na nagbabagong sitwasyong ito. Dapat ituring na tumpak ang impormasyon sa petsa ng paglathala ng blog. Tingnan ang lahat ng inilabas naming pinakabagong pahayag tungkol sa pandaigdigang epidemyang 冠状病毒 (sa单身)

塔加拉族语 英语
Paano gamitin ang iyong prepaid debit card [may lagak na] na Economic Impact payment [ambag pang-epekto sa kabuhayan] nang walang binabayaran How to use your Economic Impact Payment prepaid debit card without paying a fee
考虑提前退休? 《亚搏体育官方网站》规定了你应该知道的事情.
如何避免新冠肺炎政府冒名顶替者诈骗
Download new fraud prevention activity sheets for older adults
Supervisory work continues with a commitment to protecting consumers
Tulong sa 抵押贷款 at pabahay sa panahon ng pambansang emergency kaugnay ng coronavirus 抵押贷款 and housing assistance during the coronavirus national emergency
Utang sa credit card sa panahon ng coronavirus: Pangkaluwagang pamimilian (relief options) at tips Credit card debt during coronavirus: Relief options and tips
Isang gabay sa tulong sa pangkabuhayan para sa COVID-19 新冠肺炎经济刺激措施缓解指南
Mga proteksyon para sa mga nangungupahan sa panahon ng pandemyang coronavirus 对租房者的保护
Pangalagaan ang iyong pananalapi mula sa epekto ng coronavirus Protect yourself financially from the impact of the coronavirus
Ang kahalagahan ng patas at pantay na pag-access sa kredito para sa mga minorya at negosyo na pag-aari ng kababaihan The importance of fair and equitable access to credit for minority and women-owned businesses
Pagpaplano para sa mga kalagayan ng iyong pananalapi para sa hinaharap na walang katiyakan 为不确定的未来做财务规划
Mga nakakatulong na tools kapag hindi mo kayang bayaran ang iyong mga bills 当你付不起账单时,帮助你的工具
Tulong para sa maliliit na negosyo sa panahon ng pandemyang COVID-19 Help for small businesses during the COVID-19 pandemic
Bigyan ng kasanayan ang iyong mga anak pagdating sa pera habang sila ay nasa bahay nang walang sa eskuwela
Build your kids’ money skills while they’re home from school
Ang kailangan mong malaman tungkol sa mga student loan at sa pandemyang coronavirus What you need to know about student loans and the coronavirus pandemic
Iwasan ang mga scam habang naghahanap ng tulong sa panahon ng quarantine 在quarentine期间寻找帮助时避免诈骗
Mga tips upang manatiling may kontrol sa iyong mga kalagayang pampinansyal sa panahon ng pandemyang coronavirus Tips to stay on top of your finances during the coronavirus pandemic
Mag-ingat sa mga scam [pandaraya] na may kinalaman sa coronavirus 小心与冠状病毒相关的诈骗
Pag-aalaga ng iyong credit sa panahon ng pandaigdigang salot ng coronavirus Protecting your credit during the coronavirus pandemic
冠状病毒 at pagharap sa utang: Mga tips na makakatulong na mapagaan ang epekto 冠状病毒 and dealing with debt: Tips to help ease the impact
Mga tips [payo] para sa mga tagapag-alaga pampananalapi sa panahon ng pandaigdigang salot ng coronavirus Tips for financial caregivers during the coronavirus pandemic

Mayroon kayong reklamo tungkol sa isang produkto o sebisyo? 爱好命名航海mula sa inyo. May tao na natatagalog na maaaring sumagot sa iyong tawag. Ipapasa naming ang iyong reklamo sa kumpanya at trabahuhin upang makakuha ng isang tugon mula sa kanila. Maaari kang magharap ng reklamo tungkol sa mga credit card, 抵押贷款, 预付费卡, 帕帕达达拉就在这里, Mga ulat ukol sa信用, Mga的帐户是serbisyo ng bangko, pangongoleksyon ng utang, pautang sa suweldo, pautang sa pag-aaral, mga pautang sa kotse o iba pang mga pautang pang-consumer. Tawagan和CFPB sa(855) 411-2372在pindutin ang 6.

Kailangan mo ng impormasyon tungkol sa alinman sa mga paksang ito?

Pag-iwas sa Pagreremata (如何避免止赎)

Mayroon kayong抵押贷款? (有一个抵押贷款? 根据联邦法规,你可以期待什么)

Namimili ng抵押贷款? (购买抵押贷款? 根据联邦法规,你可以期待什么)

Tala-paalala sa pagbubukas ng isang bank o 信用合作社 account (Checklist for opening a bank or 信用合作社 account)

在serbisyong pananalapi生产的产品 (选择金融产品和服务)

我的名字叫巴雅然,我的名字叫比尔 (支付账单的方法)

我喜欢在马塘峡和佩永表演 (收钱方式)

我要用自己的方式去做一件事 (你的灾难清单)

Suriin ang iyong credit report kahit isang beses kada taon (每年检查一次信用报告)

Handa nang bumili ng bahay? (准备买房?)

Paano ayusin和credit mo (如何重建你的信用)

茂纳万和伊永信用报告 (了解你的信用报告)

Maunawaan ang iyong信用评分 (了解你的信用评分)那帕普兰诺,帕玛瓦兰,乌唐? (计划还清债务?)

Alamin ang iyong mga karapatan kapag tumawag ang tagasingil ng utang (当收债人来电话时,要知道你的权利)

帕米米利帕萨伊勇乌唐萨汽车 (购买汽车贷款)